Postavíme vám váš domov...

Facebook


Vyřízení stavebního povolení

Úředník, kterému byla přidělena správa Vámi dotčeného katastrálního území, Vám předloží k vyplnění několik formulářů. Je třeba nejprve získat:

1. Územní souhlas o umístění stavby.

Tento souhlas ve správním řízení určuje stavební pozemek, stanovuje podmínky pro umístění stavby na něm a určuje podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

Lhůty na vyřízení žádostí se řídí zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení. V jednoduchých případech rozhodne stavební úřad do 30-ti dnů ode dne podání žádosti ve složitých případech do 60-ti dnů. V případě, že dojde k přerušení správního řízení, lhůty podle tohoto zákona neběží.

Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby je 1 000 Kč a je hrazena na pokladně příslušného úřadu.

2. Povolení k výstavbě

V případě, že Vámi zamýšlený rodinný dům má zastavěnou plochu do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a zároveň dvěma nadzemními podlaží a podkrovím, spadá tento rodinný dům pod kategorii Ohlášení stavby.

Ohlášení stavby

 • je bez poplatku za správní řízení
 • lhůta na vyřízení činí cca 40 dnů

Pokud Vámi zamýšlený objekt nesplňuje jeden z požadavků na ohlášení stavby, je nutné požádat o vydání Stavebního povolení.

Stavební povolení

 • výše poplatku pro rodinný dům do 3 bytových jednotek je 5000 kč
 • lhůta na vyřízení činí 60 dnů.

3. Vyřízení Územního rozhodnutí a Povolení k výstavbě

Naše společnost na základě plné moci od stavebníka bude jednat s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby rodinného domu.

Potřebné náležitosti k zajištění povolení k výstavbě jsou:

 • Radonová zpráva (hradí investor).
 • Doklad o vlastnictví stavebního pozemku. Je-li odlišný stavebník od majitele stavebního pozemku, je nutný i souhlas s výstavbou na cizím pozemku.
 • Souhlasná stanoviska vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich
 • Vyjádření správců inženýrských sítí
 • Vyjádření dotčených orgánů státní zprávy (např. odbor životního prostředí, chráněná krajinná oblast, odbor hlavního architekta, odbor územního plánování, útvyr památkové péče apod.)
 • Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • Plán kontrolních prohlídek stavby – předložíte harmonogram důležitých fází výstavby
 • Případné další náležitosti uvedené v příloze č. 1, části B vyhlášky č. 526/2006 Sb.
 • V případě stavby s svépomocí doložit čestné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude řídit provádění stavby
 • V případě stavby stavební firmou doložit její odborné předpoklady formou kopie výpisu z ŽL.

Máte dotaz k zajištění povolení výstavby? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.Věděli jste, že máme VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ??

Věděli jste, že máme VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ??

Neváhejte nás kontaktovat pro prvotní konzultaci ZDE.

ZELENÁ ÚSPORÁM 2019 !!!

Jsme oficiálním certifikovaným zhotovitelem (prováděcí firmou) v programu Nová zelená úsporám.

Cílem programu je snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivních domů) a efektivní využití zdrojů energie (kotle, čerpadla, solární systémy, apod.).

Zajišťujeme kompletní servis ohledně dotačního programu.

Zeptejte se nás

A-dům s.r.o.
Bieblova 1110/1B
500 03  Hradec Králové 

Tel./Fax: +420 495 482 535
Mobil: +420 725 862 483
E-Mail:
 


© 2020, A - dům, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑