Postavíme vám váš domov...

Facebook


Vyřízení stavebního povolení

Úředník, kterému byla přidělena správa Vámi dotčeného katastrálního území, Vám předloží k vyplnění několik formulářů. Je třeba nejprve získat:

1. Územní souhlas o umístění stavby.

Tento souhlas ve správním řízení určuje stavební pozemek, stanovuje podmínky pro umístění stavby na něm a určuje podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

Lhůty na vyřízení žádostí se řídí zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení. V jednoduchých případech rozhodne stavební úřad do 30-ti dnů ode dne podání žádosti ve složitých případech do 60-ti dnů. V případě, že dojde k přerušení správního řízení, lhůty podle tohoto zákona neběží.

Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby je 1 000 Kč a je hrazena na pokladně příslušného úřadu.

2. Povolení k výstavbě

V případě, že Vámi zamýšlený rodinný dům má zastavěnou plochu do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a zároveň dvěma nadzemními podlaží a podkrovím, spadá tento rodinný dům pod kategorii Ohlášení stavby.

Ohlášení stavby

 • je bez poplatku za správní řízení
 • lhůta na vyřízení činí cca 40 dnů

Pokud Vámi zamýšlený objekt nesplňuje jeden z požadavků na ohlášení stavby, je nutné požádat o vydání Stavebního povolení.

Stavební povolení

 • výše poplatku pro rodinný dům do 3 bytových jednotek je 5000 kč
 • lhůta na vyřízení činí 60 dnů.

3. Vyřízení Územního rozhodnutí a Povolení k výstavbě

Naše společnost na základě plné moci od stavebníka bude jednat s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby rodinného domu.

Potřebné náležitosti k zajištění povolení k výstavbě jsou:

 • Radonová zpráva (hradí investor).
 • Doklad o vlastnictví stavebního pozemku. Je-li odlišný stavebník od majitele stavebního pozemku, je nutný i souhlas s výstavbou na cizím pozemku.
 • Souhlasná stanoviska vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich
 • Vyjádření správců inženýrských sítí
 • Vyjádření dotčených orgánů státní zprávy (např. odbor životního prostředí, chráněná krajinná oblast, odbor hlavního architekta, odbor územního plánování, útvyr památkové péče apod.)
 • Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • Plán kontrolních prohlídek stavby – předložíte harmonogram důležitých fází výstavby
 • Případné další náležitosti uvedené v příloze č. 1, části B vyhlášky č. 526/2006 Sb.
 • V případě stavby s svépomocí doložit čestné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude řídit provádění stavby
 • V případě stavby stavební firmou doložit její odborné předpoklady formou kopie výpisu z ŽL.

Máte dotaz k zajištění povolení výstavby? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.Věděli jste, že máme VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ?

Věděli jste, že máme VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ?

Pobavme se o Vašich přáních na úvodní bezplatné konzultaci.

ZELENÁ ÚSPORÁM 2020

Jsme oficiálním certifikovaným zhotovitelem (prováděcí firmou) v programu Nová zelená úsporám.

Cílem programu je snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivních domů) a efektivní využití zdrojů energie (kotle, čerpadla, solární systémy, apod.).

Zajišťujeme kompletní servis ohledně dotačního programu.

Zeptejte se nás

A-dům s.r.o.
Bieblova 1110/1B
500 03  Hradec Králové 

Tel./Fax: +420 495 482 535
Mobil: +420 725 862 483
E-Mail:
 


© 2021, A - dům, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑