Postavíme vám váš domov...

Facebook


Jednotlivé stupně projektové dokumentace

Studie

Na první pohled nejjednodušší forma projektové dokumentace, která investorovi předvede půdorysnou dispozici objektu a exteriérové pohledy. Na druhý pohled už základní a stěžejní projekt, který svojí přesností a předvídavostí zamezí případným dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni projektové dokumentace. Projekční kancelář A-styl ateliér díky své dlouholeté praxi v oboru předkládá již velmi kvalitní dokumentaci, která počítá i s konstrukčním řešením. Obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží, perspektivní čarové pohledy a umístění objektu na pozemek.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Tato část dokumentace má ze zákona již danou úřední formu a řídí se vyhláškou 503/2006 Sb. stavebního zákona. Na základě této dokumentace vydá příslušný stavební odbor povolení k umístění stavby dle jednotlivých daných parametrů. Ze zákona je tato dokumentace součástí celé mašinérie v dosažení povolení výstavby objektu. V praxi je možné, že Stavební odbor usoudí, že Dokumentace pro území rozhodní se sloučí s Dokumentací pro stavební povolení (či pro ohlášení stavby) a pak není tato dokumentace potřeba.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

Stavební povolení je požadováno obecně na stavby do 150 m2 zastavěné plochy objektu, s jedním podzemním a 2 nadzemníma podlaží s podkrovím. Skladba a obsah dokumentace se vcelku od sebe nijak neliší, jedná se pouze o název způsobu povolování výstavby. Skladbu a formu dokumentace upravuje příloha č.1 k vyhláškce č. 499/2006 Sb. stavebního zákona.
A-styl ateliér zákazníkovy po zhruba 6 týdnech předloží kompletní složky obsahujicí vše dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., energetický průkaz náročnosti, požární zprávu a projekty přípojek na inženýrské sítě.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Rozsah Projektové dokumentace pro provedení stavby je stanoven přilohou č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Je nutné zdůraznit, že pokud vypracování tzv. Prováděcí (někdy označované jako realizační) dokumentace nenařídí stavební úřad, tak její vypracování není povinné. Prováděcí dokumentace podrobněji rozpracovává Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a řeší i případné nejasnosti nebo nepřesnosti. Její zpracování je vhodné i z důvodu výběru zhotovitele a jeho kontroly, protože obsahuje přesně navržené materiály, výkaz výměr a souhrn potřebného materiálu a prací.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracovává se v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a nejčastěji se zpracovává ze dvou důvodů. Prvním případem je, pokud se během realizace stavby výrazněji odchýlí skutečná stavba od schválené Projektové dokumentace. Druhým případem je situace, kdy se klient rozhodne nechat si zpracovat dokumentaci skutečného provedení, nebo její zpracování nařídí stavební úřad. Podle platné legislativy je totiž vlastník každé nemovitosti POVINEN mít kompletní Dokumentaci skutečného stavu k dispozici a uchovávat jí.

Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací se zpracovává podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Je nutná nejčastěji k řízení o odstranění stavby. Často se ale zpracovává před zpracováním samotné Dokumentace pro stavební povolení pro nový objekt na daném pozemku a nebo bývá součástí této dokumentace. Tato dokumentace má své specifika, kdy se musí řešit mj. bezpečnost práce při bouracích pracích a dále ekologická likvidace odpadu při bouracích pracích.


Věděli jste, že máme VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ?

Věděli jste, že máme VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ?

Pobavme se o Vašich přáních na úvodní bezplatné konzultaci.

ZELENÁ ÚSPORÁM 2020

Jsme oficiálním certifikovaným zhotovitelem (prováděcí firmou) v programu Nová zelená úsporám.

Cílem programu je snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivních domů) a efektivní využití zdrojů energie (kotle, čerpadla, solární systémy, apod.).

Zajišťujeme kompletní servis ohledně dotačního programu.

Zeptejte se nás

A-dům s.r.o.
Bieblova 1110/1B
500 03  Hradec Králové 

Tel./Fax: +420 495 482 535
Mobil: +420 725 862 483
E-Mail:
 


© 2021, A - dům, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑