Postavíme vám váš domov...

Facebook


Další služby nabízené A-styl ateliérem

Stavební dozor

Při provádění stavby svépomocí je stavební povinen dle Stavebního zákona 183/2006 Sb. zajistit stavební dozor odborně způsobilou osobou.

A-styl ateliér zejména dohlíží na ekonomický a technologický postup výstavby (což v konečném důsledku můžeme stavebníkovi ušetřit množství financí) a dohledem na dodavatelské firmy snížíme riziko následných reklamací. Dáváme tím investorovi záruku, že námi kontrolované stavební práce jsou provedeny v potřebné kvalitě.

Technický dozor investora

Často podceňovaná inženýrská činnost, která ušetří investorovi čas i peníze. Jedná se v podstatě o technickou kontrolu dodavatelů stavby. TDI (technický dozor investora) se stává technickým prostředníkem mezi investorem (často laikem) a stavebníkem.

TDI dohlíží na:

 • Kvalita provedené práce
 • Dodržování časového harmonogramu práce
 • Kontrola čerpání finančních prostředků investora
 • Kontrola dílčích stavebních prací
 • Kontrola oprávněnosti dílčí fakturace
 • Odstranění vad a nedodělků
 • Konzultace prací prováděných nad rámec Smlouvy o dílo
 • Vedení stavebního deníku
 • Kontrola požadovaných zkoušek dle platných norem

Pracovník A-styl ateliéru je ochoten, v rámci dohody s investorem, se plně věnovat kontrole Vaší stavby. Vše dle dohody o rozsahu objednaných prací s Vámi.

Autorský dozor

Další profese, kterou si může investor u naší firmy objednat. Jedná se v celku o dohlížení zhotovitele projektové dokumentace nad výstavbou. Jeho podstata spočívá v tom, že investor má jistotu souladu realizace stavby s vlastní projektovou dokumentací.

Práce autorského dozoru spočívá:

 • Poskytování vysvětlení v nejasnosti dílenské dokumentace
 • Operativní řešení detailů, vč. řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností v dokumentaci nebo činností účastníků stavby
 • Dokreslení dokumentace schválených změn, pokud změna nelze popsat ve stavebním deníku
 • Spolupráce s TDI a dodavatelem stavby při řešení problémů
 • Zápis do stavebního deníku

Autorský dozor neřeší problémy s cenou, termínem výstavby, provozní vztahy a vztahy účastníků výstavby. Pouze dohlíží na soulad projektové dokumentace, kterou investor odsouhlasil, se skutečnou výstavbou.

Zajištění kolaudace stavby

Jedná se o proces doložení všech potřebných dokumentů stavebnímu úřadu, který na základě předložených dokladů a místní prohlídky dokončené stavby, povolí užívání objektu.

Potřebnými doklady se rozumí:

 • Konečný předávací protokol s prohlášením o schodě provedeného díla se schválenou projektovou dokumentací (je-li objekt stavěn dodavatelsky)
 • Prohlášení o shodě stavby s projektovou dokumentací (je-li objekt stavěn svépomocí)
 • Prohlášení o požární odolnosti konstrukcí (dle požární zprávy)
 • Prohlášení o shodě subdodavatelů jednotlivých částí
 • Revize elektrických rozvodů a zařízení
 • Revize hromosvodu (je-li na objektu)
 • Revize plynových zařízení a plynotěsnost potrubí
 • Nepropustnost kanalizace
 • Vodotěsnost a proplach vodovodu
 • Revize komínového tělesa a přístrojů připojených na něj
 • Prohlášení o shodě a certifikáty použitých stavebních materiálů a stavebních prvků
 • Zaměření stávající stavby geodetickou firmou (geometrický list)
 • Přidělení čísla popisné stavby obecním úřadem
 • Protokoly o převzetí jednotlivých přípojek správců inženýrských a technických sítí.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (liší-li se od úřadem schválené dokumentace)

V případě sjednání těchto prací u našich pracovníků Vám zajistíme veškeré potřebné dokumenty, zajistíme komunikaci se stavebním úřadem a v den kolaudace budeme na místě stavby připraveni stavebnímu úřadu vysvětlit všechny technické otázky ohledně postupu výstavby. Dohlédneme, aby v den kolaudace vše proběhlo hladce bez zbytečných nervů investora.

POZOR !!! V rámci křížení zájmu investora a dodavatele stavby, některé služby provádíme bez dodavatelské činnosti.

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.Věděli jste, že máme VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ?

Věděli jste, že máme VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ?

Pobavme se o Vašich přáních na úvodní bezplatné konzultaci.

ZELENÁ ÚSPORÁM 2020

Jsme oficiálním certifikovaným zhotovitelem (prováděcí firmou) v programu Nová zelená úsporám.

Cílem programu je snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivních domů) a efektivní využití zdrojů energie (kotle, čerpadla, solární systémy, apod.).

Zajišťujeme kompletní servis ohledně dotačního programu.

Zeptejte se nás

A-dům s.r.o.
Bieblova 1110/1B
500 03  Hradec Králové 

Tel./Fax: +420 495 482 535
Mobil: +420 725 862 483
E-Mail:
 


© 2021, A - dům, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑