Postavíme vám váš domov...

Facebook


Další služby nabízené A-styl ateliérem

Stavební dozor

Při provádění stavby svépomocí je stavební povinen dle Stavebního zákona 183/2006 Sb. zajistit stavební dozor odborně způsobilou osobou.

A-styl ateliér zejména dohlíží na ekonomický a technologický postup výstavby (což v konečném důsledku můžeme stavebníkovi ušetřit množství financí) a dohledem na dodavatelské firmy snížíme riziko následných reklamací. Dáváme tím investorovi záruku, že námi kontrolované stavební práce jsou provedeny v potřebné kvalitě.

Technický dozor investora

Často podceňovaná inženýrská činnost, která ušetří investorovi čas i peníze. Jedná se v podstatě o technickou kontrolu dodavatelů stavby. TDI (technický dozor investora) se stává technickým prostředníkem mezi investorem (často laikem) a stavebníkem.

TDI dohlíží na:

 • Kvalita provedené práce
 • Dodržování časového harmonogramu práce
 • Kontrola čerpání finančních prostředků investora
 • Kontrola dílčích stavebních prací
 • Kontrola oprávněnosti dílčí fakturace
 • Odstranění vad a nedodělků
 • Konzultace prací prováděných nad rámec Smlouvy o dílo
 • Vedení stavebního deníku
 • Kontrola požadovaných zkoušek dle platných norem

Pracovník A-styl ateliéru je ochoten, v rámci dohody s investorem, se plně věnovat kontrole Vaší stavby. Vše dle dohody o rozsahu objednaných prací s Vámi.

Autorský dozor

Další profese, kterou si může investor u naší firmy objednat. Jedná se v celku o dohlížení zhotovitele projektové dokumentace nad výstavbou. Jeho podstata spočívá v tom, že investor má jistotu souladu realizace stavby s vlastní projektovou dokumentací.

Práce autorského dozoru spočívá:

 • Poskytování vysvětlení v nejasnosti dílenské dokumentace
 • Operativní řešení detailů, vč. řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností v dokumentaci nebo činností účastníků stavby
 • Dokreslení dokumentace schválených změn, pokud změna nelze popsat ve stavebním deníku
 • Spolupráce s TDI a dodavatelem stavby při řešení problémů
 • Zápis do stavebního deníku

Autorský dozor neřeší problémy s cenou, termínem výstavby, provozní vztahy a vztahy účastníků výstavby. Pouze dohlíží na soulad projektové dokumentace, kterou investor odsouhlasil, se skutečnou výstavbou.

Zajištění kolaudace stavby

Jedná se o proces doložení všech potřebných dokumentů stavebnímu úřadu, který na základě předložených dokladů a místní prohlídky dokončené stavby, povolí užívání objektu.

Potřebnými doklady se rozumí:

 • Konečný předávací protokol s prohlášením o schodě provedeného díla se schválenou projektovou dokumentací (je-li objekt stavěn dodavatelsky)
 • Prohlášení o shodě stavby s projektovou dokumentací (je-li objekt stavěn svépomocí)
 • Prohlášení o požární odolnosti konstrukcí (dle požární zprávy)
 • Prohlášení o shodě subdodavatelů jednotlivých částí
 • Revize elektrických rozvodů a zařízení
 • Revize hromosvodu (je-li na objektu)
 • Revize plynových zařízení a plynotěsnost potrubí
 • Nepropustnost kanalizace
 • Vodotěsnost a proplach vodovodu
 • Revize komínového tělesa a přístrojů připojených na něj
 • Prohlášení o shodě a certifikáty použitých stavebních materiálů a stavebních prvků
 • Zaměření stávající stavby geodetickou firmou (geometrický list)
 • Přidělení čísla popisné stavby obecním úřadem
 • Protokoly o převzetí jednotlivých přípojek správců inženýrských a technických sítí.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (liší-li se od úřadem schválené dokumentace)

V případě sjednání těchto prací u našich pracovníků Vám zajistíme veškeré potřebné dokumenty, zajistíme komunikaci se stavebním úřadem a v den kolaudace budeme na místě stavby připraveni stavebnímu úřadu vysvětlit všechny technické otázky ohledně postupu výstavby. Dohlédneme, aby v den kolaudace vše proběhlo hladce bez zbytečných nervů investora.

POZOR !!! V rámci křížení zájmu investora a dodavatele stavby, některé služby provádíme bez dodavatelské činnosti.

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.Věděli jste, že máme VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ??

Věděli jste, že máme VLASTNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ??

Neváhejte nás kontaktovat pro prvotní konzultaci ZDE.

ZELENÁ ÚSPORÁM 2019 !!!

Jsme oficiálním certifikovaným zhotovitelem (prováděcí firmou) v programu Nová zelená úsporám.

Cílem programu je snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivních domů) a efektivní využití zdrojů energie (kotle, čerpadla, solární systémy, apod.).

Zajišťujeme kompletní servis ohledně dotačního programu.

Zeptejte se nás

A-dům s.r.o.
Bieblova 1110/1B
500 03  Hradec Králové 

Tel./Fax: +420 495 482 535
Mobil: +420 725 862 483
E-Mail:
 


© 2020, A - dům, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑